Általános Szerződési Feltételek


 Az energiabolt.com webáruház Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

(v1.3, hatályos 2009.12.04-től)

Nyomtatható verzió (pdf formátum)

 


 

I.      A szerződés alanyai

1)   Szolgáltató:

a)  Az energiabolt.com webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője az Enersol Kft.

b)  Székhely és levelezési cím: 1213 Budapest, Gyimesi út 26.

c)  Cégjegyzékszám: 01-09-982869 (Nyilvántartva Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság)

d)  Adószám: 23886823-2-43

e)  Bank: OTP bank

f)   Bankszámlaszám: 11721026-20315193

g)  Internet: www.energiabolt.com

h) E-mail:enersolkft@gmail.com
Adatkezelői nyilvántartási azonosító: folyamatban

2)   Vásárló (továbbiakban Vásárló):

a)  A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak.

 

II.     Szerződés tárgya és annak jellemzői

1)   A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.

2)   A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.

3)   A minimális rendelés teljes összege – a járulékos költségek nélkül – bruttó 1.000 Ft.

4)   A termékek árai:

a)  A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve.

b)  A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.

c)  Az Enersol Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

III.    A szerződés területi hatálya

1)   A Webáruházban csak a Magyar Köztársaság területére címzett megrendelések kerülnek elfogadásra.

2)   A nem a Magyar Köztársaság területére szóló postai és egyéb címre szóló megrendelések érvénytelenek.

 

IV.    Regisztráció

1)   A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra van szükség. A regisztráció a webáruház főoldalán található „Belépés/Regisztráció” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.

2)   A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba. Mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség.

3)   A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Regisztrációs adataim” menüpontban bármikor módosíthatja.

4)   Az Enersol Kft. nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.

5)   A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával az energiabolt.com webáruház Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

6)   A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az enersolkft@gmail.com e-mail címre küldött írásos kérelme alapján az energiabolt.com bármikor törli.

 

V.     A szerződés létrejötte 

1)   Általános tudnivalók

a)  A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.

b)  A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését a Webáruházon keresztül, valamint e-mailben adhatja le.

c)  A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az enersolkft@gmail.com e-mail címre küldött levélben kérheti.

d)  A Vásárló a megrendelés megtörténtéről értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti az energiabolt.com részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.

e)  Az energiabolt.com – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik jelen ÁSZF VI.1)d) pontjában meghatározott, energiabolt.com által vállalt maximális szállítási határidővel.

f)   A szerződések magyar nyelvűek és írásban készülnek, melyeket az energiabolt.com saját azonosítóval lát el. A szerződések utóbb hozzáférhetőek.

2)   A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:

a)  Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy az energiabolt.com az V.1)e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázásra került(ek).

b)  Házhozszállítás esetén az energiabolt.com és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés az energiabolt.com által a V.2)a) pontban meghatározott visszaigazoló e-mail-lel jön létre.

c)  Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az V.1)e) pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy az energiabolt.com ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az energiabolt.com ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

3)   A szerződés teljesülése:

a)  A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről szóló e-mail elküldésétől számított – 10 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.

b)  Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, az energiabolt.com a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

 

VI.    Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek

1)   Házhozszállítás utánvéttel

a)  A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását futárszolgálat végzi.

b)  A futár által kiszállított csomagok tömege és mérete határozza meg a szállítás költségét. A kiszállítás költségéről az energiabolt.com minden esetben árajánlatot tesz a vásárlónak, amelyet a vásárló megerősítésével elfogadottnak tekinti.

c)  Az enersolkft@gmail.come-mail címen a Vásárlónak lehetősége van a tájékoztatás alapján a megrendelését visszavonni.

d)  A termékek szállítási határideje 2-5 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a kiszállítás e határidőn belül nem tud megvalósulni, az energiabolt.com ügyfélszolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.

g)  A Webáruházban megrendelt termékek vételárát az előre utalást követően szállítjuk ki a megadott címre. Valamennyi csomag esetében a mellékletben megtalálható

   a termékek vételárát, valamint az egyéb járulékos költségeket tételesen tartalmazó áfa-s számla, valamint

   a megrendelés napján érvényes, írásba foglalt Általános Szerződési Feltételek.

VII.   A szerződéstől való elállás

1)   A Vásárló a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas.

2)   A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, vagy ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés létrejöttét megerősítő és a szerződés rendelkezéseit tartalmazó feltételeket, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

3)   A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. Az energiabolt.com köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak.

 

VIII.  Adatvédelem és hírlevél

1)   Adatvédelem

a)  A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztráció során a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.

b)  A regisztráció során a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat az energiabolt.com bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul.

c)  Az energiabolt.com kijelenti, hogy a regisztráció során kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.

d)  A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az enersolkft@gmail.com  címre küldött írásos kérelme alapján bármikor töröljük.

2)   Hírlevél

a)  Az energiabolt.com kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.

b)  Az energiabolt.com nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról.

c)  Az energiabolt.com hírlevelét csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetősége van a hírlevelet lemondani.

 

IX.    Szavatosság és jótállás

1)   Az energiabolt.com által forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot az energiabolt.com beszállítói vállalnak.

2)   A szavatosság időtartama 12 (tizenkét) hónap és a szavatossági igény érvényesítésére 2 (két) év áll a vevő rendelkezésére.

3)   Az Enersol Kft. által a Webáruházban forgalmazott termékekre jótállást nem vállal.